TÜRK PROSTODONTİ VE İMPLANTOLOJİ DERNEĞİ

 

 

ANKARA ŞUBESİ

 
   İmplant destekli hareketli protezler, sabit protezlerin yapılamadığı durumlarda; özellikle önceki hareketli protezlerin düşmesinden ve/veya hareket etmesinden şikayetçi olan hastalara uygulanmaktadır. Bununla birlikte, ileride sabit protez kullanabilme durumu olmakla birlikte, tedavinin maliyetini karşılayamayacak durumda olan hastalara da uygulanabilir.Bu protezleri desteklemek için genellikle en az iki adet implantın kullanılması önerilmektedir


Bu protezlerde kaide malzemesi olarak akrilik rezin kullanılabileceği gibi, bir metal kaide de kullanılabilir. Destek doku ve implantlara çiğneme kuvvetlerinin daha az iletilmesi için akrilik rezin takım dişlerin kullanılması tercih edilmektedir. Protezler implantlara bazı tutucu elemanlar ile birleştirilir. Bu protezler hasta tarafından çıkarılabilen protezlerdir. İmplant-tutucu eleman çevresinin ve protezin temizlenmesi için öğünlerden sonra çıkarılması ve hekim tarafından önerilen teknikte hijyen gereksinimlerinin karşılanması gerekmektedir.Geleneksel hareketli protezler gibi (tam protez veya hareketli bölümlü protezler) gece kullanılmamaları önerilmektedir.

 

 

Designed by Gürkan Usanmaz gusanmaz@hacettepe.edu.tr